Category

Events

Notte Bianca

Ejjew żuruna waqt in-Notte Bianca. Se jkollna diversi attivitajiet quddiem l-uffiċċju tagħna fosthom: Wirja ta’ ritrati mill-missjoni fl-Etjopja Rokna għat-tfal Il-ħanut Faith, Hope & Charity...
Read More

Pasta Night

Fid-19 t’Awwissu ghandek l-opportunità li tghin, tidhaq u tiekol tajjeb f’daqqa! Il-Kok popolari Emmanuel Aquilina se jkun qieghed imexxi l-Pasta night gewwa s-Siggiewi. Dan kollu...
Read More

Gurnata Missjunarja 2016

Il-Hadd 23 ta’ Ottubru f’Malta niccelebraw il-Gurnata Missjunarja. F’ din il-Gurnata niftakru f’dawk in-nies kollha, fl-artijiet tal-missjoni, li huma neqsin mill-bzonnijiet bazici bhal ilma, affarijiet sanitarji...
Read More

Lunch Buffet

Join this event for a good cause. All proceeds will go towards various projects in mission countries. Date: Sunday 17th April, 2016 Location: Soreda Hotel,...
Read More