News

Mill-Vietnam

Bħalissa d-direttur Mons Salvinu Micallef flimkien ma’ zewg volontiera ohra qed izuru progetti li Missio, l-uffċċju Missjunarju, sponsorja matul is-sena 2016 u s-sena 2017 fil-Vietnam...
Read More

Rebbieha Lotterija 2016

RIŻULTATI TAL-LOTTERIJA 2016 – D.P.L. 10/2016 L-1 Premju – Lilian Ellul minn Marsaskala – xxxx 2625 It-2 Premju – Miriam Duca minn Ħaż-Żabbar – xxxx...
Read More