Gita ghal Ghawdex

Gita ghal Ghawdex nhar l-Erbgha 26ta’ April

Ha nzuru :

Il- Monti tan – Nadur
French ta’ l-Gharb
Il- Bajja tax – Xlendi
U ha jkollna wkoll quddiesa is- Santwarju tal- Madonna ta Pinu

Ha nahsbulkhom ukoll ghal ikla bnina l-ewwel u-t-tieni platt u dezerta u anke ghat- Tombla !

Trassport ghac-Cirkewwa jitlaq minn quddiem l-Istitut Kattoliku fid-9 ta fil-ghodu. Nitilqu minn Ghawdex ghal xi l-5. Lura kullhadd jitlaq minn Cirkewwa b’tal-linja.

Prezz 20 Euros ( il-vapur u l-biljetti tat-tombla mhux inkluzi)

Cemplu lil Mary jew lil Natasha fuq 21236962 jew 99885552 sal- Gimgha 21 ta’ April.