Martri Indjani

Dramm tat-tfal imtella’ minn Klabb Missio Tfal bl-għajnuna tal-kumpanija teatrali Dun Mikiel Xerri. Id-dramm jitratta’ il-persekuzzjoni li għaddew minnha grupp ta’ martri Indjani. Dan id-dramm ser jittella fis-sala tal-knisja ta’ San Bastjan, Ħal-Qormi.