Rebbieha Lotterija 2016

RIŻULTATI TAL-LOTTERIJA 2016 – D.P.L. 10/2016

L-1 Premju – Lilian Ellul minn Marsaskala – xxxx 2625
It-2 Premju – Miriam Duca minn Ħaż-Żabbar – xxxx 4385
It-3 Premju – Rose Frendo mill-Gżira – xxxx 7920
Ir-4 Premju – Tessie Spiteri minn Tas-Sliema – xxxx 3708
Il-5 Premju – Philip Grech minn Birkirkara – xxxx 6209
Is-6 Premju – John Attard minn San Ġwann – xxxx 0662
Is-7 Premju – Elenio D’Amato minn Ħal Qormi – xxxx 7199
It-8 Premju – S. Camilleri mill-Fgura – xxxx 6446
Id-9 Premju – Alfred Barbara – xxxx 3291
L-10 Premju – Stephanie Vella – xxxx 3038
Il-11Premju – Joan Tabone mill-Qawra – xxxx 3841
It-12 Premju – Doris Scicluna minn Ħ’Attard – xxxx 0931
It-13 Premju – M.C. Cremona mill-Mosta – xxxx 2950
L-14 Premju – Catherine Portelli – xxxx 3989
Il-15 Premju – Albert Attard minn Birkirkara – xxxx 2748
Is-16 Premju – Michelle Spiteri minn Ħal Tarxien – xxxx 4507
Is-17 Premju – M. Shranz minn Tas-Sliema – xxxx 0541
It-18 Premju – Theresa Guedes Debono minn Tas-Sliema – xxxx 5140
Id-19 Premju – J.T. Demanuele min-Naxxar – xxxx 1603
L-20 Premju – Carmel Attard minn Ħal Tarxien – xxxx 5412
Il-21 Premju – Alfred Debattista mill-Ħamrun – xxxx 3026
It-22 Premju – Doris Busuttil minn Ħaż-Żabbar – xxxx 1580
It-23 Premju – Maria Anastasi minn Ħ’Attard – xxxx 6864
L-24 Premju – J. Bugeja minn San Ġwann – xxxx 5199