Rebbieha Lotterija 2017

REBBIEHA LOTTERIJA B’RISQ il-MISSJONI – DPL 01/2017

L-1 Premju – Pauline Carabott minn Ħal Qormi – xxxx 4054
It-2 Premju – Mary Galea mir-Rabat – xxxx 3054
It-3 Premju – Roderick Gusman mill-Mosta – xxxx 8343
Ir-4 Premju – Doreen Spiteri mis-Swieqi – xxxx 8955
Il-5 Premju – Hilda Agius mill-Mosta – xxxx 6496
Is-6 Premju – Jane Bugeja minn San Ġwann – xxxx 5199
Is-7 Premju – Clifton Bonnici mix-Xgħajra – xxxx 3659
It-8 Premju – Joseph Apap mill-Msida – xxxx 0846
Id-9 Premju – John Fenech mis-Siġġiewi – xxxx 1972
L-10 Premju – Josephine Borġ minn Birkirkara – xxxx 8461
Il-11Premju – Cecilia Cachia mill-Belt Valletta – xxxx 1126
It-12 Premju – Doreen Abela minn Naxxar – xxxx 0685
It-13 Premju – Josephine Fenech mill-Mosta – xxxx 2936
L-14 Premju – Carl-Mario Sultana minn Ħal Qormi – xxxx 8998
Il-15 Premju – Frans Mintoff mill-Belt Valletta – xxxx 7996
Is-16 Premju – Speranza Farrugia minn Siġġiewi – xxxx 8295
Is-17 Premju – Alfred Micallef minn Tas-Sliema – xxxx 8394
It-18 Premju – Martin Calleja minn Santa Venera – xxxx 2810
Id-19 Premju – Dorothy Bonello minn Ħal Balzan – xxxx 1728
L-20 Premju – Vincent Zahra mill-Fgura – xxxx 1789
Il-21 Premju – Doris Psaila minn Birzebbugia – xxxx 0074
It-22 Premju – Lilian Pisani minn Ħaż-Żabbar – xxxx 3157
It-23 Premju – Mario Schembri minn Nadur – xxxx 0696
L-24 Premju – Mary Vella minn Ħal Qormi – xxxx 8048

Ir-rebbieħa kollha ġew ikkuntatjati u ġabru ir-rigal. Grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom. Bl-għajnuna tagħkom inkunu nistu’ nkomplu ngħinu lil ħafna li huma fil-bżonn.