Videos

jitkelmu t-tfal...X'inhu Randan?

Hemm tfal jaraw ir-Randan ikrah minhabba is-sagrificcju li jridu jaghmlu, hemm min jarah bhala preparazzjoni ghal Ghid u ohrajn zmien li fih ma jiklux cikkulata. Imma ghalina l-insara x’ifisser ir-Randan?