Is-Sena Ġużeppina

Papa Franġisku għażel din is-sena, mit8 ta’ Diċembru 2020 sat 8 ta’ Diċembru 2021, bħala s-sena d-dedikata lil San Ġużepp, ir-raġel ta’ Marija u l’missier tad-dinja ta’ Ġesù Kristu. Din l’aħbar ħabtet mal 150 anniversarju tal-proklama ta’ San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali minn Papa Piju IX f’iddokument ‘Quemadmodum Deus’ tat 8 ta’ Diċembru 1870. Il-Knisja tfakkarna li fil-Ġenna għandna ħabib b’saħħtu, li għex u ħadem għal żmien twil fiddell bħal tant u tant eroj li qatt ma jissemmew, li huwa kemm Patrun talĦaddiema kif ukoll Patrun ta’ Mewta Sabiħa.   Il-Garigor ta’ San Ġużepp  Jingħad li fil-knisja tal-Madonna ta’ Loreto f’Santa Fe, fil-Messiku, jinsab taraġ tond u misterjuż, li jiġbed aktar minn kwart ta’ miljun viżitatur kull sena. Il-knisja ta’ Loreto nbniet bejn is-sena 1873