Art brings us together and helps us understand each other

Missio Malta has opened an art shop at its head office in Mosta, as well as an online art store, https://missiomalta.art/, to sell original pieces by artists in developing countries, in aid of its missionary work.

“Through this initiative, Missio Malta wants to use the channel of art to shed a light on the amazing cultures and talented people it helps in developing countries. While, purchasing a beautiful piece of art, that will undoubtedly brighten any environment, our generous benefactors will be helping Missio to continue with its crucial projects. Missio Malta’s uncompromising ethical philosophy guarantees that artists in these countries receive fair compensation for their art, while all the moneys generated from the sales are reinvested in their communities,” said Robert Farrugia, Head of Communications and Fund Rasing at Missio Malta.

Missio Malta wants to build a bridge made of art, between the lands it operates in, and the generous Maltese public who supports its projects. In fact, Missio Malta has opened an art shop featuring paintings and works of art from Uganda, Tanzania and Peru amongst others, which it purchases directly from the artists, to help them sustain themselves and their communities. In turn, the profit made from each sale, is reinvested in the communities in developing countries, in Africa, Asia and South America, through life-changing projects. The works of art can be purchased either from Missio’s brand new art shop in Triq Lorenzo Gafá, Mosta, or else through its online art store https://missiomalta.art/.

L-Arti tqarribna flimkien u tgħinna nifhmu lil xulxin

Missio Malta ħabbret il-ftuħ ta’ ħanut tal-arti fl-uffiċċju tagħha fil-Mosta, kif ukoll online, https://missiomalta.art/, biex tbigħ xogħlijiet oriġinali minn artisti f’pajjiżi qed jiżviluppaw, għas-sostenn tal-proġetti missjunarji tagħha.

“Permezz ta’ din l-inizjattiva, Missio Malta trid tuża l-arti biex tixħet dawl fuq il-kulturi u n-nies ta’ talenti sbieħ li tgħin f’dawn il-pajjiżi. Waqt li jixtru biċċa arti sabiħa, li bla dubju se ssebbaħ kull ambjent, ilbenefatturi ġenerużi ta’ Missio se jkunu qed jgħinu biex inkomplu bil-proġetti kruċjali tagħna. Il-filosofija etika bla kompromessi ta’ Missio Malta tiggarantixxi li l-artisti f’dawn il-pajjiżi jirċievu kumpens ġust
għall-arti tagħhom, filwaqt li l-flus kollha ġġenerati mill-bejgħ jerġgħu jiġu investiti fil-komunitajiet tagħhom,” qal Robert Farrugia, Kap tal-Komunikazzjoni u Ġbir ta’ Fondi ta’ Missio Malta.

Missio Malta trid tibni pont magħmul mill-arti, bejn l-artijiet fejn topera u l-pubbliku ġeneruż Malti li jappoġġja l-proġetti tagħha. Fil-fatt, Missio Malta fetħet ħanut tal-arti li fih pitturi u xogħlijiet tal-arti millUganda, it Tanzania u l-Peru fost l-oħrajn, li tixtri direttament mill-artisti, biex tgħinhom isostnu lilhom infushom u lill-komunitajiet tagħhom. Min-naħa l-oħra, il-profitt magħmul minn kull bejgħ jerġa’ jiġi
investit fil-komunitajiet f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, fl-Afrika, l-Asja u l-Amerika t’Isfel, permezz ta’ proġetti li jagħmlu differenza kbira. Ix-xogħlijiet tal-arti jistgħu jinxtraw kemm mill-ħanut tal-arti ġdid ta’ Missio fi Triq Lorenzo Gafá, il-Mosta, kif ukoll mill-ħanut online https://missiomalta.art/.

Let your friends know! Share this: