Missio Tfal – Cultural Sessions

  • Schools supporting Missio Tfal
  • Tfal Missjunarji
  • Programmi Kulturali minn MissioTfal
    Parti mix-xogħol ta’ MissioTfal huwa li joħloq għarfien fuq il-missjoni mat-tfal sa minn età żgħira. Għal dan il-għan, MissioTfal beda jagħmel programmi fuq Net TV bl-isem ta’ MissioTfal. Dawn huwa programmi ta’ għaxar minuti kuljum fejn nagħtu informazzjoni dwar pajjiżi differenti
  • Inħarsu Lejn Il-Kewkba U Nimxu
    Il-Papa jistedinna nistaqsu: “Kif inhi l-umiltà tagħna?” Is-suppervja ttappan l-entużjażmu għal Alla. Entużjażmu li għandna bżonnu!