Missio Tfal – Cultural Sessions

 • Inħarsu Lejn Il-Kewkba U Nimxu
  Il-Papa jistedinna nistaqsu: “Kif inhi l-umiltà tagħna?” Is-suppervja ttappan l-entużjażmu għal Alla. Entużjażmu li għandna bżonnu!
 • Animazzjoni missjunarja
  Nhar it-23 t’Ottubru, aħna ta’ Missio ġejna mistiedna għall-ġurnata fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Virtù. Kienet l-ewwel laqgħa fejn kien ser ikollna magħna l-bniet ukoll bl-għajnuna ta’ tliet sorijiet Salesjani.
 • Fratelli Tutti Encyclical Session
  Written by   St. Margaret College Secondary School Verdala students: Kayden Buhagiar, Dejan Farrugia and Aimee Bugeja. 
 • Chinese Lantern Sessions
  The Year 5 and the Year 6 classes at Pembroke Primary School had the wonderful opportunity to take part in sessions held by Ms. Nancy Camilleri from Missio Malta.