Missio Bazaar Sale of New Clothes

For the month of May we are going to make a Sale of new clothes. This is going to be held in the Pastoral Centre San Bartolomew str, Ħal-Qormi (in front of San Bastjan Church). It is going to start on Monday 3rd May from Monday to Friday between 09:00am to 18:00. Saturday and Sunday from 09:00am to 13:00. This bazaar will have very good prices and all profit will go to the missions. We can assure you that all Covid security measures will be taken so everyone will feel protected. Thanks God the place is very spacious and will have distance between people. 

Also, during May, we are going to have a Bazaar of furniture items and houseware at 142, Bormla str, Paola, the road from Paola square that takes you to Bormla. It will open from 09:00am till noon from Monday to Friday. If you like homeware and home accessories, we encourage you to visit both Bazaars since you will like something for sure!  

Għax-xahar ta’ Mejju  biss ħa nagħmlu Sale ta’ ħwejjeġ ġodda.  Dan se jsir fic-Ċentru Pastorali, Triq San Bartolomew, Ħal-Qormi (quddiem il-Knisja ta’ San Bastjan).  Jibda mit-Tnejn 3 ta’ Mejju, u l-ħinijiet huma mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn 9am u 6pm.  Is-Sibt u l-Ħadd mid-9am sas-1pm.  Dan il-bazaar ħa jkollu prezzijiet tajbin ħafna u l-qliegħ kollu jmur għall-missjoni.  Ninfurmakom li l-miżuri kollha ta’ sigurta ħa jittieħdu biex kulħadd iħossu protett u b’rasu mistrieħa.  Għall-grazzja t’Alla l-post huwa spazzjuż ħafna u allura ħa jkollna l-kumdita kollha.

Bi pjeċir, inħabbrilkom li matul ix-xahar ta’ Mejju wkoll, se jkollna Bazaar ta’ fajjenza u għamara.  Dan il-Bazaar ħa jsir fi 142, Triq Bormla, Raħal Ġdid.  Jiftaħ mid-9am sa nofsinhar mit-Tnejn sal-Ġimgħa.  Dan ħa jkun fit-triq li mill-pjazza ta’ Raħal Ġdid tieħu għall-Bormla.  Jekk tħobbu l-affarijiet tad-dar, inħeġġukom biex tagħtu titwila għax xi ħaga tolqotkom żgur!

Let your friends know! Share this: