Uliedi, tifel ta’ seba’ snin u tifla ta’ ħames snin, kienu qed jilagħbu barra

mingħajr l‐ebda ħsieb
ta’ periklu. Ma rnexxilix nilħaqhom qabel ma splodiet ‘hand grenade’ u sibthom miksijin demm. Ġrejna bihom lejn l‐isptar. Ħassejtni mħawda ħafna; mistagħġba, imbeżżgħa, u mweġġgħa, imma kien hemm bżonn nieħu ħsieb uliedi u ngħinhom isibu mill‐ġdid il‐paċi f ’qalbhom. It‐tifel kellu l‐isplinters f ’rasu u kellu bżonn immedjatament li jiġi operat, filwaqt li
binti ma kinitx tant gravi. Bil‐lejl bqajt maġenbhom; minn mument għal ieħor kienu jqumu jhewdnu: “Għaliex għamlulna hekk?” Ippruvajt insib il‐kliem biex infissrilhom li dik il‐persuna li tefgħet il‐‘grenade’ kienet persuna li żgur kienet għaddejja minn tbatija kbira; forsi kienet tilfet il‐ġenituri tagħha u wisq probabbli riedet teqred l‐armi tan‐nies

(R.S. – Libanu)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Let your friends know! Share this: