Koperazzjoni li Tfisser Tilħaq u Tifhem

Diċembru li għadda, il‐bord taċ‐ĊEME: il‐konferenza tas‐Santa Infanzja fl‐Ewropa, iltaqa’ sabiex jippjana l‐konferenza li jmiss li se ssir fis‐sena 2024. Din il‐konferenza ssir kull sentejn u ġġib flimkien lill‐kordinaturi tas‐Santa Infanzja minn diversi pajjiżi Ewropej. It‐tema li ntgħażlet għall‐konferenza tal‐2024, li se ssir fir‐Rumanija, hija ‘Il‐Koperazzjoni’. Din
se tkun l‐ewwel darba li l‐konferenza qatt saret f ’din in‐naħa tal‐Ewropa.

Waqt dawn il‐laqgħat kellna l‐opportunità li niltaqgħu man‐Nunzju Mons. Miguel Maury Buendia. Huwa kellimna dwar is‐Santa Infanzja ta’ żmienu. Fost l‐oħrajn, qalilna li meta kien żgħir kienu jorganizzaw ‘Star Singing’, imma ma kinux jiġbru flus, iżda minflok iwaħħlu lil kull min jiltaqgħu miegħu stiker ta’ stilla, li fuqha kien ikun hemm miktub: ‘Smile ‐ It’s Christmas’. Kienet biss okkażjoni biex jiltaqgħu ma’ u jferrħu lin‐nies.

Dan kien mod sabiħ ta’ evanġelizzazzjoni sempliċi ta’ xi jfisser il‐Milied u okkażjoni sabiex dak li jkun jagħti minn qalbu mingħajr ħadd ma jitolbu. Wara din il‐laqgħa daqstant sabiħa, kellna jiem ta’ preparamenti, u fost l‐oħrajn, żorna l‐monasteru fejn ser issir il‐konferenza u rajna l‐kmamar u l‐kċina. Kollox kien nadif u organizzat ħafna. Għaddejna erbat ijiem infasslu pjan u stabbilixxejna l‐kelliema u l‐attivitajiet li se norganizzaw għall‐membri tas‐Santa Infanzja Ewropej. Innutajna li wieħed mix‐xogħlijiet tad‐Direttur tar‐Rumanija, Dun Eugen Blaj, huwa li ta’ kull filgħaxija joħroġ idur fit‐toroq fejn hemm persuni bla saqaf fuq rashom u jqassmilhom ftit ikel u xi ħaġa tal‐flus. Aħna kellna x‐xorti nakkumpanjawh u ltqajna ma’ dawn in‐nies, li l‐maġġoranza tagħhom kienu żgħażagħ. Impressjonani ħafna l‐fatt li għadhom tant żgħar, ħajjithom quddiemhom u spiċċaw hekk. Tħoss sens kbir li tkun tixtieq tagħmel xi ħaġa biex tibdel din is‐sitwazzjoni għalihom. Darba fil‐ġimgħa, Dun

Eugen jistedinhom jinġabru fiċ‐Ċentru ta’ Santa Marija f ’Iasi, fejn ikun jistgħu jieħdu ikla sħuna, jinħaslu u jibdlu ħwejjiġhom. Flimkien ma’ Matilda, il‐kordinatriċi ta’ MissioTfal fir‐Rumanija, jiġbru u jagħżlu l‐ħwejjeġ tajbin, bħal ġkieket, flokkijiet u brieret tas‐suf, u jqassmuhomlhom. Jixtru wkoll xi kalzetti u ingwanti għal dan il‐għan sabiex ikollhom x’jilbsu fil‐kesħa li tagħmel fir‐Rumanija.

Kienet esperjenza qawwija għalija, dik li niltaqa’ ma’ dawn in‐nies, li jiddependu għalkollox fuq il‐providenza u li litteralment lanqas saqaf fuq rashom m’għandhom. Nies li jorqdu taħt il‐pajpijiet tas‐‘central heating’ għal ftit tas‐sħana. Xi wħud minnhom lanqas hekk m’għandhom l-opportunità jagħmlu u lil dawk li jħalluhom, jorqdu f ’xi parapett. Iltqajna ma’ xi wħud li jorqdu tnejn tnejn ġo gabini żgħar li jesgħu

April 2023

Nancy Camilleri

Let your friends know! Share this: