• 18 Jul 2016
  0
  Il-Hadd 23 ta’ Ottubru f’Malta niccelebraw il-Gurnata Missjunarja. F’ din il-Gurnata niftakru f’dawk in-nies kollha, fl-artijiet tal-missjoni, li huma neqsin mill-bzonnijiet bazici bhal ilma, affarijiet sanitarji u wisq aktar edukazzjoni. Missio kull sena jiffinanzja edukazzjoni lil hafna tfal, jghin fit-thaffir ta’ borehole u hafna progetti ohra li jigu rikjesti mir-retturi, kappillani, missjunarji jew isqfijiet f’ diversi djocesijiet. B’hekk inkunu qed nghinu komunitajiet shah. Bil-gbir li naghmlu f’din il-gurnata u permezz ta’ ghotjiet ohra matul is-sena dawn il-progetti ikunu jistu jsiru.   Dettalji dwar l-attivitajiet ghal din il-gurnata missjunarja tkun tista’ taqrhom aktar tard f’din il-websajt.
 • 18 Apr 2016
  0
  Il-Kor Germaniz NotaBene, b’generozità kbira offra li jigi Malta u jaghti kuncert ta’ muzika ‘a cappella’ b’risq il-Missjoni. Inghaqdu maghna nhar il-Hamis 5 ta’ Mejju 2016 fil-Karidral tal-Mdina jew is-Sibt 7 ta’ Mejju 2016 fil-Parrocca t’Ghajnsielem Ghawdex 2016. Ghal aktar informazzjoni jew biex tirriserva post cempel fuq 21236962
 • 18 Apr 2016
  0
  Il-Kumpanija Teatrali Dun Mikiel Xerri flimkien ma’ Missio qed tipprezenta Dramm dwar il-hajja ta’ Bakhita mill-pinna ta’ Ninu Borg. Inghaqdu maghna u fl-istess hin tkunu qed tghinu l-missjoni. Cempel fuq 21236962 jew ibghat email fuq info@missio.org.mt biex tirriserva post fis-Sala.

Welcome!

About the Pontifical Mission Societies

The Pontifical Mission Societies have the common aim of assisting the Holy Father, in spreading missionary awareness among priests, religious, adults and children; encouraging aid to the poor, and gathering financial support for different projects in third world countries.  The funds collected in Malta and Gozo by the Pontifical Mission Societies are sent directly to mission dioceses in need, as instructed by our head office in Rome.

Read More

Rebbieha Lotterija 2016

RIŻULTATI TAL-LOTTERIJA 2016 – D.P.L. 10/2016
L-1 Premju – Lilian Ellul minn Marsaskala – xxxx 2625
It-2 Premju...

Statement by the Bishops of Malta on the Valletta Summit

On the occasion of the Valletta Summit, which is bringing together leaders of the European Union and countries from the African...

Pope at Audience: For Strong Families, Put Away Cell Phone, Shut Off TV

Spending time interacting within the family is important, and therefore, it shouldn't be deluded by having phones out and...

Events

Read More

Gurnata Missjunarja 2016

When: October 23rd, 2016

Where:

Subscribe to our Mailing List

Your Full Name (required)

Your Email (required)

Wish to Volunteer?

Do you want to be the one who gives the helping hand?

Missio Malta is constantly searching for lay people who are willing to give their time to help the mission. Missio will be able to guide and assist you through this life changing journey.

More Information

Publications